Välkommen till HT 2020 års aktivitetsdagar på Tallkrogen!

Viktig info gällande vårt upplägg i coronatider

Under aktivitetsdagarna tar vi endast emot gäster från en och samma skola, vi kommer ej blanda grupper från olika skolor. Tallkrogens personal kommer alltid att hålla ett avstånd på 2 meter till alla gäster. Handsprit finns här på gården. Under måltid finns möjlighet att sitta uppdelade med avstånd vid upp till 9st olika bord. Utav dem är 7 st regnskyddade. Vi är endast utomhus under dessa dagar.

Friluftsliv – en del av ett gott liv

Även i år erbjuder vi kostnadsfria aktivitetsdagar inom ”Friluftsliv – en del av ett gott liv”, ett projekt för alla elevers rätt till ett aktivt friluftsliv. Aktivitetsdagarna utomhus är till för barn i särskolan. Tallkrogens Upplevelseträdgård är anpassat att ge sinnesträning, motorisk träning och andra uteaktiviteter i en lugn och trygg miljö nära naturen.

Mål

När vi vistas ute i naturen aktiverar vi många sinnen, får många lustfyllda upplevelser - billig friskvård, en del av ett gott liv. Vi vet också att all form av fysisk aktivitet och sinnlig stimulans förbättrar vår förmåga att lära oss räkna, skriva och läsa. Vi vill därför:

 • ge alla oavsett handikapp möjlighet till aktiv träning utomhus
 • väcka lust och intresse för motorisk och sinnlig träning
 • ge elever och personal gemensamma lustfyllda upplevelser (ge personal idéer om hur man på ett enkelt sätt kan stimulera till aktivitet av olika slag)

Höstterminen 2020

I år är 10 aktivitetsdagar inplanerade underhösten. Ni står enbart för transporten till och från Tallkrogen. Friluftsinspirerad förtäring utomhus ingår. Dagarna förutsätter att personal åker ut till Tallkrogen tillsammans med eleverna. Tallkrogens personal står för förberedande arbete och ledning under dagen. Er personal behövs för stöttning, stöd och förmedling av information för att eleverna ska kunna ha en aktiv dag.

Du som vill delta i dagarna anmäler dig via mail till Tallkrogen – först till kvarn gäller! Vi tar emot ca 25 deltagare/dag.

Vi bjuder in till följande dagar HT 2020

 • Tis 15 September
 • Ons 16 September
 • Tor 17 September
 • Tis 22 September
 • Ons 23 September
 • Tors 24 September
 • Tis 6 Oktober
 • Ons 7 Oktober
 • Tis 13 Oktober
 • Ons 14 Oktober

Deltagarinformation

Vid anmälan – berätta om du/ni har önskemål om specialkost.

Du som kommer ansvarar för att du/ni har kläder för att vistas utomhus under hela dagen + ombyte. Ta med personliga hjälpmedel och eventuell egen utrustning (t.ex. fiskeutrustning) Utrustning kommer att finnas som du kan låna.

Meddela vilken tid ni kommer.
Följande linjebuss går till Tallkrogen:
Med UL 103 från Uppsala kl 08.50 (framme Tallkrogen ca 9.20)
Hem kl: 13.24 (åter Uppsala kl 14.15)
Alternativt bokar skolan verksamhetsresa. Ankomst Tallkrogen ca 10.00 och hemfärd ca 15.00. (tiden justeras utifrån möjliga kommunikationer och era önskemål).

Boka resan redan nu!

Välkommen med din anmälan via info@tallkrogen-fub.se.
Kristina och Thomas

Samling runt eldstaden

Anmälan och kontakt

Anmälan via e-post: info@tallkrogen-fub.se
Telefon och fax: 018-37 03 02