Rekreationsveckor

Sommaren på Tallkrogen är speciell. Då kommer våra verkliga stamgäster. Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller annat funktionshinder intar Tallkrogen med stora förväntningar. Många kommer igen år efter år. Ofta har vi specialveckor med inriktning på sång, musik eller friluftsliv.