Viktig information

Hej

VIKTIGT: Läs ALL INFORMATION i denna notifikation - denna notifikation gäller endast för individer som har mailat in Ansökan gällande Rekreationsvecka och Läger till FUB – Gården.

Vi vill informera om en cyberincident som nyligen har påverkat Tallkrogen FUB-gården den 05/02/2020. Information som kan ha äventyrats är namn, adress, telefon, personnummer, folkbokförings information, anhörig information, stödbehov och information om funktionsnedsättningar.

Hur kan detta påverka mig?
Vi har noggrant utvärderat de risker som kan uppstå från denna händelse. Vi har fastställt att det finns en minimal risk för olovligt bruk. Även om ingenting tyder på att informationen har missbrukats på något sätt, kommer vi att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Vad kommer Tallkrogen FUB-gården att göra för att ta hantera situationen?
Tallkrogen FUB-gården har uppdaterat vår säkerhetspolicy efter incidenten och genomfört en fullständig utvärdering av våra processer.

Incidenten har också rapporterats till Dataskyddsinspektionen. Du kan kontakta dem för ytterligare information på 08-657 61 00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se

Med vänliga hälsningar,
Kristina Viking
Verksamhetschef Tallkrogen